Międzynarodowa Współpraca Naukowa University of Economics

POSZUKIWANIE PARTNERÓW

Poszukiwanie partnerów w celu stworzenia konsorcjum powinno wynikać z tematyki projektu. Do udziału powinni być zapraszani ci partnerzy, którzy posiadają odpowiedni potencjał i wiedzę w celu realizacji powierzonych im zadań (workpackages).
 
W celu wyszukania partnerów można skorzystać zarówno z posiadanych kontaktów indywidudalnych, kontaktów jakie występują w ramach porozumień bilateralnych uczelni, można też skorzystać z baz danych, w których znajdują się zgłoszenia instytucji zainteresowanych uczestnictwem w HORYZONCIE